Pavel Toufar 30.7.2007 | Moravska Bastei MOBA

Aktuality

25.05.2018

Nový ediční plán

Červenec - prosinec 2018

21.05.2018

Vlastimil Vondruška v Brně.

Beseda s oblíbeným autorem.

15.05.2018

Novinky

Květnové knižní novinky

25.04.2018

Pozvánka na veletrh

Veletrh Svět knihy 2018

17.04.2018

Právě vychází

Knižní novinky nakladatelství MOBA

Pavel Toufar 30.7.2007

Začíná srpen a noční oblohou budou opět padat hvězdy. O co se ve skutečnosti  jedná?
 
V noci na 13. srpna bude vrcholit každý rok se opakující úchvatné divadlo, kdy lze pozorovat za hodinu 60 až 100 pádů jasně zářících meteorů. Letí v jednom směru oblohou jako jasné záblesky. Naše prababičky jim říkávaly "Slzy svatého Vavřince", a my si dodnes za romantických nocí, kdy pozorujeme "padající hvězdu", myslíme na nejtajnější přání a věříme, že se nám zcela určitě splní. Nechci nikomu brát jeho sny, ale pro ryzí realisty doplním pouze to, že zhruba od 17. července do 24. srpna se Země dostává do kometárního meteorického roje, který vznikl z komety Swift-Tuttle 1862 III. Světelný efekt vzniká třením prachových částic o molekuly vzduchu ve vysokých vrstvách atmosféry, částice se rozžhaví a vypaří, přičemž při ionizaci okolního plynu vznikají zářící světelné čáry, které pozorujeme jako "padající hvězdy". Když ale v srpnové noci ulehnete do trávy stranou od rušícího městského osvětlení, zapomeňte na chvíli na všechny strohé vědecké výklady a pomyslete si svá nejtajnější přání. Vesmír, do kterého se v těch okamžicích budete dívat, stojí za krásné snění.  
 
 
Spadlou hvězdu si představujeme jako bezbarvý krystal nádherného tvaru. Jak ale takové těleso ve skutečnosti vypadá ? 
 
Meteority shoří ve vysokých vrstvách zemské atmosféry, pokud však něco z větších těles zůstane a dopadne jako meteor na zemský povrch, je třeba zkušené a školené oko znalce, aby je rozpoznalo, protože meteory ve své podstatě vypadají jako tmavé či tmavě našedlé kameny. V minulosti se jich našlo dost, mnohé jsou dokonce velmi ceněné a vyhledávané mezi sběrateli. Existují dokonce mezinárodní burzy, kde se s meteory čile obchoduje. Mezi nejdražší patří ty, které k nám přilétly z Marsu.
 
Mohou být Zemi tato vesmírná tělesa  nebezpečná?
 
Všimli si toho scénaristé katastrofických filmů a náležitě se tématu ujali, ale bylo by falešné tvrdit, že jde o pouhé filmové výmysly a že nám z vesmíru nic nehrozí. Naopak. Nebezpečné mohou být i docela malé meteory. Záleží na tom, kam dopadnou a do čeho se nečekaně trefí. Padají značnou rychlostí, takže působí jako nebezpečný zabijácký projektil. Samozřejmě čím je takový vesmírný vetřelec větší, tím se zvyšuje nebezpečí a především jeho ničivý účinek.
 
Existuje v historii případ pádu vesmírného tělesa na Zem s fatálními následky  ?
 
Ve vědeckém světě se stále diskutuje o tom, zda příčinou vyhynutí dinosaurů a významného ovlivnění dalšího vývoje všeho živého na naší planetě nemohl být takový obří vetřelec z vesmíru. Ta otázka je stále otevřená, protože existují i výklady, které se neodvolávají na "vesmírný výklad" příčin změn, které v historii života na naší rodné planetě nikoli pouze jednou prokazatelně nastaly. Jedno je však zcela jisté - střet Země s velkým vesmírným tělesem by mohl mít pro vše živé doslova drtivé následky. A jestliže dodnes nevíme, zda jsme v širém vesmíru sami, zda naše civilizace a celý pozemský život nejsou jen pouhou náhodou a výjimkou, pak máme sami za sebe a za celý pozemský život velkou odpovědnost. Proto bychom měli co nejrychleji začít  hledat možnosti, jak se případnému střetu s kosmickým zabijákem ubránit.
 
Skutečně nám taková katastrofa hrozí?
 
Nikoli pouze hrozí, ale dokonce v poměrně nedávné minulosti už byla velice blízko, ale ke střetu naštěstí nedošlo. Například letos v březnu poroletěl nad jižní částí Atlantického oceánu velkou rychlostí asteroid o průměru 30 metrů a minul Zemi ve vzdálenosti pouhách 42 640 kilometrů! Přiletěl doslova nečekaně, zpozorován byl na poslední chvíli, pouhé tři dny před průletem! K podobným "blízkým setkáním" dochází přibližně po dvou letech a co je velice varovné, že mnohá ani nebyla astronomy registrována. Pokud by došlo ke střetu, pak takto velký objekt by zřejmě shořel vy vysokých vrstvách atmosféry a a vzniklá tlaková vlna by na zemském povrchu poničila okna a chatrnější stavby, ale větší škodu by nezpůsobila.  Podle odhadu astronomů se ale v blízkém okolí Země vyskytuje 900 až 1100 asteroidů, které mají průměr nejméně 1 kilometr, a ty by už při střetu se Zemí způsobily katastrofu s tragickými následky. Kolem 700 jich zatím bylo objeveno, o existenci dalších se pouze domníváme. Nemůžeme se nechat ukolébat statistickým tvrzením, že katastrofičtí zabijáci zasahují Zemi nejméně jednou za milion let. Například aktuálním nebezpečným vetřelcem je dnes asteroid či jak se česky říká planetka Apophis, což je obrovitý vesmírný balvan o průměru asi 390 metrů. Pokud by se střetla se Zemí došlo by ke zkáze, jakou by vyvolalo 100 000 atomových pum takové síly, jaká byla svržena na Hirošimu. Podle nejnovějších výpočtů by planetka Apophis měla minout Zemi ve vzdálenosti 36 000 kilometrů, tedy velice blízko ve výšce, v takové, v jaké se dnes nacházejí geostacionární družice. Dojde k tomu v roce 2029, ale už o pouhých sedm roků později zkříží Apophis oběžnou dráhu Země znovu a v tomto případě není vůbec jasné, zda lidstvo bude mít znovu takové štěstí a střetu se vyhne. Exploze po nárazu by zasáhla tisíce kilometrů čtverečních a především do atmosféry by se zvedlo obrovské množství prachu, které by zastínilo sluneční záření, což by mělo katastrofální důsledky pro vše živé. Proto bychom neměli váhat a měli bychom co nejrychleji začít přemýšlet o způsobech, jak se bránit. Zatím totiž nemáme k dispozici potřebnou techniku, zatím jsme se dokonce ani nesjednotili na nějaké nápadu, jak kritickou situaci řešit. Nechci malovat příslovečné čerty na zeď, ale podle mého názoru je nikoli za pět minut dvanáct, ale možná dokonce už "po dvanácté", takže bychom měli začít  vážně uvažovat o možné ochraně všeho živého na Zemi. Záleží to především na politicích a na mezinárodním společenství, jenže to si podle všeho  doslova vražedné nebezpečí, které může znenadání přijít z vesmiru, ještě stále vůbec nepřipouští.
Partneři

Copyright © 2018 Moravská Bastei MOBA,s. r. o. All rights reserved.
Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.