Vlastimil Vondruška 4.4.2006 | Moravska Bastei MOBA

Internetový obchod

Aktuality

25.05.2018

Nový ediční plán

Červenec - prosinec 2018

21.05.2018

Vlastimil Vondruška v Brně.

Beseda s oblíbeným autorem.

15.05.2018

Novinky

Květnové knižní novinky

25.04.2018

Pozvánka na veletrh

Veletrh Svět knihy 2018

17.04.2018

Právě vychází

Knižní novinky nakladatelství MOBA

Vlastimil Vondruška 4.4.2006

V posledních několika letech jste vydal deset historických románů. Mezi čtenáři mají ohlas nejen díky napínavému ději, ale také proto, že dokáží skvěle vykouzlit atmosféru života ve středověku.  Jak těžké je vůbec psát historický román?
 
Podle mne je to dost obtížné. Setkal jsem se s autory, kteří si myslí, že mohou psát historický román tak, že vezmou současný příběh a jen převléknou hrdiny do krinolíny. Není to pravda. Důležité je znát dobu a vykouzlit celkovou atmosféru určité doby. A to samozřejmě není jen v kulisách, v nichž se příběh hraje. Lidé kdysi jinak mysleli, jinak jednali, měli své vlastní hodnoty. A právě v takových věcech se musí autor orientovat. Těžko najdete samozřejmě odpověď v knihách, o psychologii lidí ve středověku neexistuje skoro žádná literatura. Proto si musí člověk některé vztahy rekonstruovat spíše podle náznaků.
 
Středověk byla doba stavovská. Mezilidské vazby, které známe z moderní občanské společnosti, byly postavené na jiném základě.  Kdo měl na plášti erb, byl automaticky postavený výše než ostatní lidé a měl svá privilegia. Postavení ve společnosti bylo jasně definované. Proto je středověk plný symbolů a náznaků. Šlechta například zakazovala nosit stejné šaty, jaké měla ona, měšťanům, aby každý na první pohled poznal, kdo je urozený a kdo ne.
 
Vy píšete především detektivní příběhy ze středověku.  Jaké existují písemné zprávy o zločinech z té doby?
 
Až do husitských válek máme jen skromné informace. Mé romány jsou situovány do poloviny 13. století, takže není samozřejmě možné, aby popisovaly skutečné události. Na druhou stranu se ovšem snažím, aby atmosféra příběhu byla co nejvěrnější. Aby měl čtenář pocit, že se opravdu ocitl v době vlády krále Přemysla II. Otakara.
 
Do konce 14. století se v písemných pramenech v Čechách nedochovalo o zločinech prakticky nic. Známé jsou jen zlomky několika černých nebo popravčích knih. To byly knihy, kam se zapisovalo datum vykonání popravy, jméno odsouzence, způsob popravy a výjimečně, proč byl popraven. Nic víc. Ty zprávy vypadají zhruba takto:
 
,,V Buchlově byl v pátek po svatým Havlu léta Páně 1386 oběšen Janek z Mrákotína proto, že ubil Petra, pacholka při hradu tomto.“
 
Teprve po husitských válkách se objevují podrobnější protokoly, kde jsou výslechy zločinců a rozsudky. Ze druhé poloviny 15. a  ze 16. století se jich dochovalo několik set. V některých jsou dokonce i účty kata za mučení a vykonání popravy.
 
I když je pramenů málo, dá se říci, s jakými zločiny se lidé ve středověku setkávali nejčastěji?
 
Zločiny se v té době dělily v principu na dvě kategorie – na těžké, hrdelní, za něž byl obvykle vyměřován trest smrti, a na lehké, které se trestaly bitím, pranýřováním, pokutami a podobně.
 
Nejčastějšími hrdelními zločiny byly krádeže a loupeže, poměrně časté bylo také žhářství. Vražd a zabití bylo poměrně málo. Často byl při loupeži zabit okradený člověk, někdy se také objevuje případ, kdy svobodná matka zabila po porodu  novorozeně. Výjimečně se objevuje vražda spojená se znásilněním. K hrdelním zločinům patřilo i pytláctví, nepovolený rybolov a dokonce i krádež medu z úlu. Ztrátou hrdla se trestalo také padělaní mincí, zrada panovníka a později kacířství a čarodějnictví. A také cizoložství, tedy nevěra vdané ženy.
 
Do kategorie lehčích zločinů patřilo výtržnictví, opilství, pomluvy, hádky na veřejnosti, hazardní hry, šizení zákazníků a nectné chování, jak se nazývalo smilstvo, tedy sex mezi svobodnými lidmi. Podobné přestupky se trestaly nejčastěji veřejným odsouzením, tedy postavením na pranýř, ale také bitím či krátkým vězením.
 
Jak vypadala justice ve středověku? Ve vašich románech je Oldřich z Chlumu zástupcem krále a současně soudcem.
 
Středověk trval mnoho století a prošel spoustou proměn. Nelze tedy hovořit o jednotném systému výkonu práva. Každá době měla své instituce a ta měly různé pravomoci. Např. ve 14. století měl v královských městech hlavní slovo rychtář, ale v 16. století to už byl služebník podřízený městské radě. Já se snažím líčit situaci ve 13. století, kdy ještě přežívalo staročeské schéma původní knížecí správy, založené hradské soustavě, přímo podřízené panovníkovi. Hradští správci měli skutečně moc výkonnou a částečně i soudní. To se samozřejmě v dalších stoletích změnilo, jak se posiloval vliv šlechty a později měst. Od 13. století vznikaly také centrální instituce – dvorský soud, královská komora, později apelační soud a další.
 
Ve středověku šlo ruku v ruce s výkonem práva i mučení a popravování. Dá se říci, že tehdejší soudnictví bylo krutější než dnešní?
 
Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Každá doba nese jiné mravní a společenské hodnoty. Lidé ve středověku žili pod tlakem bídy, neustálá hrozba hladu, nemocí a živelných katastrof je nutila, aby si vážili života více, než my dnes. Proto nelze považovat středověké popravy zločinců za něco nelidského. Já si myslím, že v řadě ohledů byla tehdejší společnost mnohem čestnější a humánnější, než jsme dneska my. To platí i v soudnictví. Každý soudce rozhodoval nikoli jen podle nepsaných zákonů a pravidel, ale vždy se ptal svého svědomí a srdce. A jeho svědomí bylo nejvyšším imperativem jeho rozhodnutí. To je něco, co nám dnes velice chybí.
 
Váš nejnovější román Olomoucký bestiář vypráví příběh, který se odehrává na Moravě, na panství biskupa Bruna ze Schauenburku. Znovu v něm vystupuje Oldřich z Chlumu,  správce hradu Bezdězu. Jak se vůbec na Moravu dostal?
 
Biskup Bruno byl velice mocným prelátem, ovládal mnoho statků, zavedl nový systém církevní správy na Moravě, a byl také členem královské rady. Jestliže se stalo něco, co by naznačovalo, že poškodil zájmy krále, nemohl Přemysl II. Otakar postupovat běžnými způsoby, pokud nezíská nezvratné důkazy. Proto pověřil pátráním Oldřicha z Chlumu. Je to podobné, jako když poslanci ustanoví vyšetřovací komisi. Jenže Oldřich z Chlumu na rozdíl od nich je ochotný riskovat svou hlavu, aby zjistil pravdu.Příběh, který určitě nepostrádá prvky hororu, se trochu vymyká předchozím románům a proto věřím, že čtenáře zaujme.
 
Kromě detektivních historických románů jste loni vydal úspěšnou knihu Prodavači ostatků. Znamená to, že budete pokračovat i v tvorbě románů, které nebudou detektivní?
 
Určitě. Na podzim vyjde pokračování zmíněného románu, které je jmenuje Sběratelé ostatků a odehrává se v době Karla IV. A kromě toho ještě před prázdninami vyjde druhé vydání mého románu Mezi tiárou a orlicí, což je životní příběh prvního českého krále Vratislava. Je to můj první „velký“ historický román, který jsem psal s přestávkami pět let a dal jsem do něho skutečně vše, co umím. Je to rozsáhlá románová freska, v níž se prolínají osudy několika desítek skutečných postav. Tahle kniha vznikla, na rozdíl od detektivek, na základě dostupných pramenů. Snažil jsem se v ní ukázat, že tradice českého národa netvoří jen husité či Karel IV. O králi Vratislavovi se v učebnicích píše málo, i když jeho vláda byla klíčové období vývoje našeho středověkého státu. Současně to však byla doba, kdy se měnila středověká Evropa. Zájemce o historii možná překvapí, jak významný byl český stát v té době. Někdy v budoucnosti bych rád na něj navázal a pokračoval romány o těch významných českých historických osobnostech, které unikly pozornosti Aloise Jiráska a dalších spisovatelů. A věřte mi, není jich málo!
 
Pokud vím, svou tvorbu a českou historii propagujete v poslední době také častými setkáními se čtenáři. To zabere jistě spoustu času.
 
Kontakt se čtenáři je pro mne něco, o čem říkám, že to je živá voda. Každou připomínku, kritiku či nápad se snažím využit, protože knížky se píší především pro čtenáře. A musím přiznat, že mě už spousta čtenářů opravdu pomohla, aby další knížka byla alespoň o maličký kousek lepší či věrnější, než ta předchozí. Setkávat se v knihovnách se čtenáři je samozřejmě radost, pokud se lidem vaše tvorba líbí. A aby ta setkání nebyla nudná, připravili jsme už před několika lety spolu se zpěvákem Petrem Traxlerem několik pořadů a životě ve středověku, se kterými pravidelně vystupujeme i v divadlech a klubech.
Partneři

Copyright © 2018 Moravská Bastei MOBA,s. r. o. All rights reserved.
Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.