Vlastimil Vondruška: Husitská epopej VII - Za časů Vladislava Jagellonského

Poslední díl ságy představuje léta, kdy se českým králem stal Vladislav Jagellonský, jemuž se postupně podařilo otupit ostří nepřátelské zahraniční politiky, zvláště té papežovy. Nakonec byl z Čech sejmut cejch kacířství, neboť po desetiletích bojů byl utrakvismus uznán všemi církevními autoritami. Husitská epopej tak dospěla ke svému závěru. Jenže místo aby se domácí poměry uklidnily, začaly doutnat nové politické i sociální konflikty. Postupně umírají starší členové rodu Prokopů a na jejich místo nastupují jejich potomci. Ti však o ideálech svých rodičů vědí málo a hledají si svůj svět. Svět středověké víry nahrazuje svobodomyslná renesance. Osudy husitských generací rodu se uzavírají.

Závěrečný díl Husitské epopeje Vlastimila Vondrušky startuje nákladem 80 000 výtisků.

Za dva týdny vyjde poslední sedmý díl Husitské epopeje nejčtenějšího současného českého spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky.

Tisková konference
Srdečně vás zveme na tiskovou konferenci pořádanou 13. listopadu od 16:00 v přednáškovém sále Prácheňského muzea v Písku. Účast, prosím, potvrďte do 12. 11. na e-mail johana@turner.cz, pro pražské zástupce médií zajistíme dopravu – pokud využijete, prosím o zprávu co nejdříve.

Slavnostní vstup do života
Husitská epopej VII - Za časů Vladislava Jagellonského bude uvedena do života biskupem Církve československé husitské panem Tonzarem v Rytířském sále královského hradu v Písku, dnešním Prácheňském muzeu, tedy ve městě, které je pro všechny díly Husitské epopeje stěžejní. 
Stane se tak v úterý 13. listopadu v 17:00. Akce bude přístupná veřejnosti, navazovat bude autorská přednáška a autogramiáda. Bližší program naleznete v příloze. 

Rekapitulace
Celá Husitská epopej má 7 dílů, 417 kapitol a 4360 stran. Zabírá úsek českých dějin od roku 1400 do roku 1485, kdy byl uzavřen kutnohorský náboženský smír, který s definitivní platností ukončil náboženské války u nás a byl vzorem pro pozdější protestantská hnutí v jiných zemích. Románový cyklus vypráví na pozadí skutečných historických událostí osudy čtyř generací rodu píseckých Prokopů, kteří prožívají události té doby, ale současně žijí svůj život prostých lidí. I v krutých kulisách války, násilí a moru si dokážou najít štěstí, lásku a smysl života. Aby nebyl pohled na husitskou revoluci jednostranně ideologicky zkreslený, jsou někteří členové rodu kališníky, zatímco další zůstali katolíky. Každý z nich se však dívá na události kolem sebe očima své víry. To umožnilo autorovi nechat na čtenářích, aby přemýšleli o tom, kde vlastně byla pravda. Neboť faktem je, že obě strany měly část pravdy, obě páchaly násilí, ale současně se snažily o usmíření. Navzdory náboženským rozporům je totiž mnohé spojovalo, především chtěli všichni bránit svou vlast před cizáky

O čem je Husitská epopej VII?
Poslední díl ságy představuje léta, kdy se českým králem stal Vladislav Jagellonský, jemuž se postupně podařilo otupit ostří nepřátelské zahraniční politiky, zvláště té papežovy. Nakonec byl z Čech sejmut cejch kacířství, neboť po desetiletích bojů byl utrakvismus uznán všemi církevními autoritami. Husitská epopej tak dospěla ke svému závěru. Jenže místo aby se domácí poměry uklidnily, začaly doutnat nové politické i sociální konflikty. Postupně umírají starší členové rodu Prokopů a na jejich místo nastupují jejich potomci. Ti však o ideálech svých rodičů vědí málo a hledají si svůj svět. Svět středověké víry nahrazuje svobodomyslná renesance. Osudy husitských generací rodu se uzavírají.

Vlastimil Vondruška o literárním záměru
Každý historický román je umělecká stylizace, Aloise Jiráska či Umberta Ecca nevyjímaje. Na společnost se jako spisovatel dívám pohledem, který se samozřejmě nemusí líbit každému. Ale snažím se být vždy věrohodný a spravedlivý a říkat i nepříjemné pravdy. Mým základním cílem bylo pochopit naše předky bez zbytečné glorifikace a ideologizace, ale na druhou stranu také bez podceňování a předsudků. Je totiž dobré vracet se k tomu, co dělali naši předkové, neboť pokud pochopíme je, pochopíme i současnost. Základní mechanismy chodu společnosti se neustále opakují. Proto jsem se snažil vykreslit problémy té rozbouřené doby, neboť dnes v mnoha ohledech prožíváme totéž. Jen toho násilí je méně. Chtěl jsem ukázat, jakou tragédií je pro každý národ, pokud se kvůli ideologii, sobectví vládců a nadutosti jejich sluhů hloubí mezi prostým lidem příkopy. Tak tomu bylo za feudalismu, kapitalismu, socialismu a je tomu tak i dnes. Husitská epopej vypráví o časech revoluce a válek, ale přesto je to oslava lidské odpovědnosti a moudrosti, s jakou většina členů románového rodu Prokopů žila.“

O autorovi
Vlastimil Vondruška je v současné době jedním z nejúspěšnějších českých spisovatelů. Dosud napsal cca 60 románů, 20 populárně naučných knih, několik divadelních her a rozhlasových dramatizací a scénář k historickému filmu Jménem krále, kromě toho se věnuje také publicistice. Jeho historické romány vycházejí úspěšně v Německu. Podle oficiálních statistik je nejoblíbenějším autorem v českých knihovnách. Dosud se prodalo zhruba 1,2 milionu jeho knih. Za svou tvorbu obdržel státní vyznamenání a řadu dalších ocenění.

 

Tagy

Zaujal vás tento text? Sdílejte ho s přáteli!