Zdeněk F. Šedivý

Zobrazit filtry
Autor
Rok vydání
Formát

Zdeněk F. Šedivý

Zdeněk F.Šedivý ( 1923 -2005 ), povoláním žurnalista, se narodil v Řevnicích. Po skončení války pracoval jako novinář v redakci Práva lidu. Pro svůj kritický postoj vůči lidově-demokratickému zřízení byl ve dnech únorového komunistického puče na zasedání akčního výboru vyloučen ze Svazu spisovatelů. Ihned opustil Československo a první roky exilu žil v Lucembursku. V únoru 1951 začal pracovat v Mnichově na organizování a programových přípravách rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Byl editorem vysílání pro dělníky a autorem mnoha politických programů a komentářů. V letech 1955 až 1956 byl editorem známého pořadu Vzkazy domů. Posluchačům Svobodné Evropy byl znám pod pseudonymem Ondřej Baraba. V květnu 1956 odešel do Spojených států, kde byl o rok později přijat do Hlasu Ameriky ve Washingtonu. Nejprve pracoval jako hlasatel a překladatel, později jako redaktor a režisér. Poslední léta před odchodem byl šéfem československého vysílání Hlasu Ameriky. V březnu 1985 nastoupil opět ve Svobodné Evropě jako ředitel československého vysílání. V květnu 1991 se ujal místa šéfredaktora Lidové demokracie v Praze.
Byl členem exilového PEN Klubu německy mluvící oblasti a české Obce spisovatelů.