Jitka Prokšová

Zobrazit filtry
Autor
Rok vydání
Formát

Jitka Prokšová

Jitka Prokšováse narodila a žije v Plzni. Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, kde v roce 2004 získala doktorát. Pracuje jako odborná asistentka na katedře matematiky, fyziky a technické výchovy ZČU v Plzni. Je spoluautorkou jedenácti učebnic a skript a publikovala více než čtyřicet článků v odborných časopisech a sbornících.
Beletrii začala psát až jako čtyřicetiletá. V roce 2008 vydala novelu Zbytky iluzí a v roce 2010 prózu Cestou ven se neohlížej. Autorsky se také podílela na sborníku povídek Malá vánočníknížka (2009) nebo na antologii západočeských spisovatelů Na dva západy (2010). Příležitostně také publikuje v časopisu Plzeňský literární život.