Literární soutěže

Nakladatelství MOBA Brno
vyhlásilo
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
v těchto kategoriích
ČESKÁ DETEKTIVKA
SOUČASNÝ ROMÁN
HISTORICKÝ ROMÁN nebo HISTORICKÁ DETEKTIVKA

Soutěžní podmínky:
a) do soutěže může autor/autorka přihlásit pouze originální, dosud nikde nepublikovaný rukopis (s čestným prohlášením)
b) rozsah rukopisu cca 220 normostran textu
c) nedílnou součástí rukopisu musí být anotace v rozsahu cca 1/2 strany textu
d) rukopis autor/autorka zašle v elektronické podobě (do kolonky „Předmět“ nutno napsat: Literární soutěž MOBA)
e) do soutěže budou přijaty rukopisy pouze těch autorů, kterým v nakladatelství MOBA dosud nevyšla žádná kniha
Uzávěrka soutěže: 31. 12. 2018
Autor/autorka vítězného rukopisu obdrží:
1. cena – finanční odměnu ve výši 50 000 Kč a smlouvu na vydání knihy
2. cena – finanční odměnu ve výši 30 000 Kč a smlouvu na vydání knihy
3. cena – finanční odměnu ve výši 20 000 Kč a smlouvu na vydání knihy

Nakladatelství MOBA si ponechává právo případně některou z cen neudělit.

Soutěžní rukopisy zasílejte na:
e-mail: moba@mobaknihy.cz